Stel cookie voorkeur in

Waar staan wij voor.

De Jozefschool vindt een aantal aspecten in het onderwijs belangrijk. Deze aspecten geven duidelijk weer waar wij voor staan, namelijk;

- Ieder kind heeft het recht om zichzelf te worden;
- Een open sfeer, met respect voor verschillen;
- Een veilig en positief leef- en leerklimaat, waarin er passende zorg wordt geboden op alle niveaus;
- Leren samenwerken en elkaars talenten ontdekken en waarderen;
- Gebruik maken van actueel en eigentijdse methodes die aansluiten bij de veranderende wereld om ons heen;
- De katholieke identiteit is zichtbaar in de school, in het onderwijs, in het handelen en de omgang met elkaar;
- Open staan voor mensen met verschillende geloofsovertuigingen;
- Meegaan op het gebied van ICT en sociale media (mediawijsheid);
- Het toepassen en verder implementeren van het GIPmodel.