Stel cookie voorkeur in

Waar staan wij voor.

Basisschool Meer en Dorp vindt een aantal aspecten in het onderwijs belangrijk. Deze aspecten geven duidelijk weer waar wij voor staan, namelijk;

  • Ieder kind heeft het recht om zichzelf te zijn;
  • Een open sfeer, met respect voor verschillen;
  • Een veilig en positief leef- en leerklimaat, waarin er passende zorg wordt geboden op alle niveaus;
  • Leren samenwerken en elkaars talenten ontdekken en waarderen;
  • Gebruik maken van actueel en eigentijdse methodes die aansluiten bij de veranderende wereld om ons heen;
  • De katholieke identiteit is zichtbaar in de school, in het onderwijs, in het handelen en de omgang met elkaar;
  • Open staan voor mensen met verschillende geloofsovertuigingen;
  • Meegaan op het gebied van ICT en sociale media (mediawijsheid);
  • Het toepassen en verder implementeren van het GIP-model.