Stel cookie voorkeur in

Ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van de kinderen en ouders. Als ouder bent u bij aanmelding van uw kind op school automatisch lid van de oudervereniging.
De ouderraad organiseert vele binnen- en buitenschoolse activiteiten, veelal in samenwerking met de leerkrachten. Denk bijvoorbeeld aan de diverse feesten, uitstapjes en lekkere traktaties tijdens bijzondere dagen. Dit doen deze ouders met veel plezier en enthousiasme!
De kosten die aan de diverse evenementen verbonden zijn, worden voor een groot deel betaald middels uw ouderbijdrage.

De ouderraad bestaat uit de volgende leden:

Sandy Kiela                         Voorzitter
Margaret Meester              Penningmeester
Marije Wijker                       Secretaris
Richard Stroombergen     
Peter Veldt                                              
Annemarieke Merkx         
Irene Lampe 
Laure Chatet
Rachel Laas
Heidi D'Hollander